-->

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

 સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 : સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 માનદ સેવાની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો વઢવાણ, લખતર, લીંબડી, મુળી, સાયલા, ચોટીલા, પાટડી, ઘ્રાગઘ્રા તાલુકા વગેરે પોલીસ સ્ટેશનેથી ફોર્મ મેળવી અને જમા કરવાના રહેશે.


સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામપોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરેન્દ્રનગર ગ્રામ્ય, સુરેન્દ્રનગર
પોસ્ટનું નામગ્રામ રક્ષક દળ
કુલ ખાલી જગ્યા
નોકરી સ્થળસુરેન્દ્રનગર
ફોર્મ મેળવવાની તારીખ04/10/2022 થી 10/10/2022
ફોર્મ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ15/10/2022
અરજી મોડઑફલાઇન
પોસ્ટનું નામ

 • ગ્રામ રક્ષક દળ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ધોરણ ૦૩ પાસ કે તેથી વધુનો અભ્યાસનું પ્રમાણપત્ર

વય મર્યાદા

 • ૨૦ થી ૫૦ વચ્ચેની વયમર્યાદા (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર)

રહેઠાણ

 • પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગામનો રહેવાશી (આધાર કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ, રેશનકાર્ડ વિગેરે)

વજન

 • પુરુષ – ૫૦ કી.ગ્રા
 • મહિલા – ૪૦ કી.ગ્રા.

ઉચાઇ

 • પુરુષ – ૧૬૨ સે.મી
 • મહિલા – ૧૫૦ સે.મી

દોડ

 • પુરુષ – ૮૦૦ મીટર (૪ મિનીટ)
 • મહિલા – ૮૦૦ મીટર (૫ મિનીટ અને ૩૦ સેકન્ડ)

ફોર્મ માટે વિસ્તાર

 • વઢવાણ, લખપત, લીંબડી, મુળી, સાયલા, ચોટીલા, પાટડી, ઘ્રાગઘ્રા તાલુકા વગેરે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો

GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

 • ઉપર જણાવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાના રહેણાંક વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશન પરથી જીઆરડી સભ્યોનું ભરતી અંગેનું અરજી ફોર્મ મેળવી, અરજી ફોર્મ ભરી જે – તે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જમા કરવાનું રહેશે

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

અરજી ફોર્મ મેળવવાની તારીખ :04/10/2022 થી 10/10/2022
અરજી ફોર્મ જમા કરવાની તારીખ15/10/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ભરતી જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતીની  છેલ્લી તારીખ શું છે?

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતીની છેલ્લી તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવાની રહેશે

ઉમેદવારે ઉપર દર્શાવેલ સરનામે જ અરજી રૂબરૂ જમા કરવાની રહેશે.